Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Affiliate partner worden

De meest bekende manier van geld verdienen met uw websites is door een affiliate partner te worden van één of meerdere website - webshops. 

U kent het waarschijnlijk wel, een artikel over een bepaald artikel waar meerdere links naar een product pagina te vinden zijn. Als u goed op de URL let in de webbrowserbalk ziet u dat daar een bepaalde waarde in meegegeven is. Die waarde (unieke refferal link) is benodigd om bij te houden hoeveel bezoekers via uw website zijn binnengekomen en hoeveel daarvan besteld hebben + wat de order waarde is geweest. Elke keer dat iemand via die link iets besteld kunt u geld verdienen!

Iedereen kan deelnemen aan het affiliate programma. Bij voorkeur heeft u een blog of andere website waar teksten over onze producten / winkel geplaatst kunnen worden. Maar een social media profiel is natuurlijk ook goed om te promoten, mocht u regelmatig op forums te vinden zijn is dat natuurlijk ook een ideale manier om uw link te promoten. Alles waarmee u mensen mee bereikt is een manier om succesvol te worden met het partner programma. 

Op dit moment is de commissie 5% van de omzet, naarmate u actief aan het promoten bent en wij dat ook terug zien in het aantal bestellingen dat via uw link is binnengekomen, doen wij u een voorstel voor een hogere commissie.

Eerst moet u zich aanmelden voor ons affiliate programma, dat kan via de volgende link: http://sportsokwinkel.nl/index.php?route=affiliate/login

In uw account kunt u precies zien hoeveel verkopen er gedaan zijn, de affiliate link terugvinden en kunt u een verzoek doen tot uitbetaling. Wij hebben er baat bij dat u slaagt en daarom ondersteunen wij u vanaf dag 1 om succesvol internet ondernemer te worden. U ontvangt online promotie materialen en uitgebreide handleidingen om het internet te domineren! 

TIP: Wilt u altijd 5% korting ontvangen op uw bestelling bij Sportsokwinkel.nl? Meld u dan aan als Affiliate partner en bestel voortaan via uw eigen link!!

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het team van Sportsokwinkel.nl

 

Hieronder de affiliate voorwaarden van Sportsokwinkel.nl

Artikel 1
1.1 - Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Sportsokwinkel.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Sportsokwinkel.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2
2.1 - Deelname
Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Sportsokwinkel.nl door het online aanmeldings formulier in te vullen.

2.2 - Beoordeling
Het is ter beoordeling van Sportsokwinkel.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Sportsokwinkel.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3
3.1 - Algemene toelatingseisen

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.
3.2 - Websites
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Sportsokwinkel.nl dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Sportsokwinkel.nl
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 - Email
Opname van links naar Sportsokwinkel.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4
4.1 - Affiliate programma
De affiliate partner ontvangt 5% commissie per aangebrachte klant die tot stand komt via een link naar Sportsokwinkel.nl vanaf de website, social media, nieuwsbrief of andere online kanalen van de affiliate partner. 

4.2 - Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheids duur van 30 dagen. Alle metingen van Sportsokwinkel.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Sportsokwinkel.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5
5.1 - Betalingen
Uitbetaling geschiedt binnen 3 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 10,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 - Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bank overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

5.3 - Beoordeling
Elk gratis lid en/of aangebrachte klant wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Sportsokwinkel.nl.

Artikel 6
6.1 - Beëindiging overeenkomst
Sportsokwinkel.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Sportsokwinkel.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7
7.1 - Wijzigen voorwaarden
Sportsokwinkel.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8
8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Sportsokwinkel.nl affiliate programma zal door Sportsokwinkel.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9
9.1 - Aansprakelijkheid
Sportsokwinkel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10
10.1 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Sportsokwinkel.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd

×
×
×
×
×
×
×