Algemene en leveringsvoorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

3. Prijzen en betalingen

4. Levering / Leveringstermijnen

5. Herroepingsrecht

6. Privacy

7. Overmacht

8. Risico

9. Klachten

10. Toepasselijk recht

11. Garantie Intersocks Golf